• Hotline: 0916199656
  • Email: kinhdoanh.namcuong@gmail.com

Mặt bằng thiết kế chung cư Xuân Mai Riverside

[project_desc heading=”h2″]Mặt bằng thiết kế chung cư Xuân Mai Riverside[/project_desc]

Mặt bằng thiết kế chung cư Xuân Mai Riverside tại Khu đô thị Mỗ Lao có phần hiện đại và tinh tế hơn các dự án lân cận. Tận dụng lợi thế giáp sông Nhuệ và tầm quan sát rộng mang lại phong cách thiết kế thoáng tối ưu ánh sáng, gió tự nhiên và công năng sử dụng.

[project_reason title=”Chi tiết dự án chung cư Xuân Mai Riverside” bg_color=”#2962ff”]

Xem chi tiết dự án: Chung cư Xuân Mai Riverside

[/project_reason]

Hình ảnh mặt bằng thiết kế chung cư Xuân Mai Riverside.

Mặt bằng thiết kế chung cư Xuân Mai Riverside:

Mặt bằng thiết kế căn hộ chung cư Xuân Mai Riverside

Mặt bằng thiết kế căn hộ chung cư Xuân Mai Riverside

Thiết kế căn hộ chung cư Xuân Mai Riverside:

Mặt bằng căn hộ số 01 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 01 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 02 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 02 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 03 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 03 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 04 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 04 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 05 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 05 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 06 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 06 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 07 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 07 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 08 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 08 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 09 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 09 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 10 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Mặt bằng căn hộ số 10 chung cư Xuân Mai Riverside (chung cư Xuân Mai Mỗ Lao)

Xem chi tiết dự án: Chung cư Xuân Mai Riverside

Điện thoại liên hệ: 090.1986.888

a-cung

ĐINH VĂN CUNG

Kinh nghiệm hơn 6 năm tư vấn Bất động sản
Luôn xác định bất động sản là nghề lâu dài và có chiến lược phát triển lâu dài cùng với sự phát triển của bất động sản chuyên nghiệp hơn qua mỗi năm. Xây dựng hệ thống truyền thông chuyên nghiệp, với những thông tin chính xác và nhanh nhất đến với khách hàng.
0916199656